Plastic

waste is everywhere

Zee-zwerfafval is een complex probleem. Wij produceren als maatschappij enorme hoeveelheden synthetisch materiaal. Onze huidige manier van omgang is voor ons ecosysteem ondraagbaar. Meeste plastics worden slechts eenmalig en zeer kort gebruikt waarna ze worden weggegooid.

Plastic is een collectieve term voor een grote variëteit aan synthetische materialen meestal gemaakt van aardolie. Plastic is goedkoop, sterk, licht, flexibel en …biologisch amper verteerbaar. Plastic als materiaal is vaak de beste oplossing voor een product maar aan het levenseinde van het plastic-product wordt zelden aandacht besteed; met als gevolg dat er een onaanvaardbaar groot deel plastic (zwerf-)afval via onze waterwegen, rivieren en stranden in zee terecht komt.

De Stichting heeft tot doel:

het bevorderen van de preventie en het algemeen bewustzijn rond de gevaren en de gevolgen van plastic in het natuurlijk milieu.
De Stichting voorziet zich van middelen uit crowd-funding en donaties en bestaat ter ondersteuning van de campagnes van onder andere de Plastic Soup Surfer.

Sponsor PlasticFreeSea Foundation

De PlasticSoupSurfer en de stichting PlasticFreeSea is een non profit organisatie gerund door vrijwilligers.

Donaties om ons te ondersteunen worden daarom ook zeer gewaardeerd.

NL17 TRIO 0390 1604 07 op naam van Stichting Plastic Free Sea.
Stichting Plastic Free Sea, KvK 66327857 Houtmarkt 32 Leiden.

Graag vermeldt u daarbij uw email adres. Bij voorbaat dank voor uw steun!