Supermarkten winnen door zelf te clearen

De statiegeld infrastructuur in Nederland dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het is met moderne databases, scan- en comprimeertechnieken al lang niet meer nodig om vrachtwagens met lege PET-flessen naar het telcentrum van de SRN (Stichting Retourverpakking Nederland) te laten rijden. Als supermarkten de telfunctie en de clearing van de SRN overnemen is er een grote kostenbesparing mogelijk. De benodigde ruimte voor emballage gaat fors omlaag (door comprimeren) en kan vervolgens naar de recycler worden vervoerd zonder tussenkomst van SRN.

Dit moderne systeem is beproeft in het buitenland maar ook door Lidl en Aldi in eigen land. Dat dit tot nu toe nog niet is ingevoerd komt onder andere doordat de overheid onduidelijk blijft over de toekomst van statiegeld.

 

Afschaffen kost geld

Mocht statiegeld op PET-flessen onverhoopt worden afgeschaft dan kost dit supermarkten veel geld. Reken maar; de logistiek voor glas en kratten zal blijven bestaan wat weinig ruimte besparing oplevert. De afvalbeheerbijdrage zal fors stijgen (3). In de praktijk betekent dit dat de PET-fles een paar cent duurder zal worden voor de supermarkt. Daarnaast verliest men de lege fles als marketingmiddel – de ‘terugkom-prikkel’.

 

Hervormen en uitbreiden is winst

 Met het verleggen van de functie van de SRN tot enkel een data gedreven ‘Clearing House’ zullen de supermarkten een ‘handling fee’ kunnen ontvangen – net als bij de systemen in het buitenland. Daarbij komen de opbrengsten voor supermarkten door niet ingeleverde flessen en vergeten statiegeldbonnen. Dit wordt geschat 2-5% van het totaal van de statiegeldomzet. De investeringen die nodig zijn voor de moderne RVM’s zullen binnen korte termijn zijn terugverdiend.

 

Verantwoord ondernemerschap

 Statiegeld betekent milieuwinst. Niet enkel doordat er minder zwerfvuil in het milieu of in de Noordzee terecht komt maar ook doordat er meer PET gerecycled wordt. Van PET-flessen kunnen 100% PET-flessen gemaakt worden. Een schoolvoorbeeld van circulaire economie waarin de supermarkten ook winnen. Het is onbegrijpelijk dat machtige marktleiders als Albert Hein en Jumbo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontduiken door geen positie te nemen.

 

Statiegeld is de beste milieumaatregel

Van de bijna één miljard kleine PET-flesjes die jaarlijks worden verkocht in Nederland eindigen er enkele tientallen miljoenen als zwerfvuil in het milieu (1). Een deel hiervan spoelt via oppervlakte water, rivieren of het strand naar zee. Plastic verteert niet biologisch maar brokkelt af in kleine stukjes die vervolgens worden opgenomen door het zeeleven met drastische gevolgen.

 

De Achilleshiel

Door naast grote PETflessen statiegeld ook op kleine PETflessen in te voeren zal dit plastic zwerfvuil met 80% tot 95% afnemen (2). Zwerfvuil is – naast de impact die het op het milieu heeft – ook een flinke kostenpost voor gemeentes die belast zijn met het schoonhouden van hun omgeving. Diverse gemeentes hebben al eerder gepleit voor het invoeren van statiegeld op (alle) kleine drankverpakkingen. Statiegeld is de pijl in de achilleshiel van zwerfvuil.

petitie

Op 14 februari 2017 bood bioloog Merijn Tinga (alias de Plastic Soup Surfer) zijn petitie aan in de Tweede Kamer. Laat er een eind komen aan de onzekerheid rond statiegeld. Een derde deel van de westerse landen en staten ter wereld gebruiken statiegeld en groeit elk jaar uit. Moderniseren en uitbreiden is de weg vooruit.

In het 2017 project Source2sea zal uitbreiding van statiegeld wederom onder de aandacht gebracht worden.

 

 

Referenties & achtergrond onderzoeken:

http://www.ce.nl/publicatie/de_milieueffecten_van_de_verpakkingenbelasting/1091

http://www.container-recycling.org/publications/bevdesys/envirobenefits.html

http://www.oakdenehollins.com/pdf/Deposit_Returns_2005.pdf

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl

 

Referenties algemeen:

SRN; retourverpakking.nl

WUR 2012 / CE Delft 2014 Kosten statiegeldsystemen voor grote PET-flessen

Piet Vink ex CFO Aldi NL